Đăng nhập Đăng ký
banner Gói 11: Tài trợ chuyên mục Bất Động Sản Việt Nam
icon bizman media
BIZMAN MEDIA
icon bizman land
BIZMAN LAND
icon bizman investment
BIZMAN INVESTMENT
icon bizman construction
BIZMAN CONSTRUCTION
icon bizman finance
BIZMAN FINANCE

Gói 11: Tài trợ chuyên mục Bất Động Sản Việt Nam

Dịch vụ cụ thể:
Dịch vụ Gói 11: Tài trợ chương trình truyền hình "" Bất động sản Việt Nam" phát sóng trên kênh truyền hình Quốc gia VTV8
Gói tài trợ Tài trợ chính 6 tháng Tài trợ chính 12 tháng Đồng tài trợ 6 tháng Đồng tài trợ 6 tháng
Phát TVC quảng cáo 30S trong mỗi chương trình BĐSVN x x x x
Logo xoay góc của nhà tài trợ chính mỗi chương trình Logo xoay 3 phút  Logo xoay 6 phút  Logo xoay 3 phút  Logo xoay 3 phút 
Pop-up thời lượn 5s mang thông điêọ quảng cáo của nhà tài trợ  01 pop-up 03 pop-up 01 pop-up 01 pop-up
01 panel thời lượng 5s cảm ơn nhà tài trợ x x    
Phóng sự về sự án của nhà tài trợ ( Căn cứ theo nội dung, thời lượng và khung của Đài truyền hình quy định) 06 phóng sự 12 phóng sự 03 phóng sự 06 phóng sự
Được chương trình đưa tin về các hoạt động mở bán, khai trương, động thổ... trong hoạt động dự án của nhà tài trợ phù hợp với nội dung phát sóng của chương trình. x x x x
Được sử dụng cụm từ "Bảo trợ thông tin truyền thông bởi chương trình BĐSVN- VTV8" trên các pano chương trình, sự kiện của doanh nghiệp tài trợ phù hợp với nội dung phát sóng của chương trình. x x x x
Hỗ trợ tối đa, ưu tiên cho nhà tài trợ về các hoạt động truyền thông khác trong khuôn khổ nội dung phù hợp x x    
Chi phí 1.200.000.000 VNĐ 2.400.000.000VNĐ 600.000.000 VNĐ 1.200.000.000 VNĐ

 

 

 

Ưu điểm:

   

Lĩnh vực hoạt động:  MEDIA

Sản phẩm - dịch vụ:  CÁC GÓI DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG & QUẢNG CÁO

CÁC DỊCH VỤ KHÁC