Đăng nhập Đăng ký
banner Gói 10: Event/Sự kiện
icon bizman media
BIZMAN MEDIA
icon bizman land
BIZMAN LAND
icon bizman investment
BIZMAN INVESTMENT
icon bizman construction
BIZMAN CONSTRUCTION
icon bizman finance
BIZMAN FINANCE

Gói 10: Event/Sự kiện

Dịch vụ cụ thể:
Dịch vụ 10.1 Gói tổ chức sự kiện hội thảo 10.2 Gói tổ chứ sự kiện gắn kết/nội bộ 10.3 Gói tổ chức sự kiện quảng bá 10.4 Gói theo yêu cầu
Mô tả Phù hợp doanh nghiệp cần triển khai sự kiện hội nghị/hội thảo về tri ân khách hàng, ra mắt sản phẩm mới, đào tạo... Phù hợp doanh nghiệp cần triển khai sự kiện về teambuiding, ngày hội gia đình, GalaDinner, sự kiện cuối năm, lễ kỷ niệm thành lập... Phù hợp doanh nghiệp cần triển khai sự kiện về khai trương các điểm phân phối, lễ công bố động thổ... Bizman Media sẽ khảo sát dựa trên yêu cầu doanh nghiệp và gửi báo giá
Ý tưởng chủ đề và mục tiêu sự kiện x x x
Xây dựng kịch bản triển khai x x x
Chiến lược truyền thông x x x
Chi tiết kế hoạch triển khai & ngân sách x x x
Cung cấp trang thiết bị x x x
Hỗ trợ nhân lực tổ chức x x x
Tư vấn lựa chọn địa điểm x x x
Hỗ trợ thiết kế x x x
Chi phí Liên hệ hotline 094 986 9898 Liên hệ hotline 094 986 9898 Liên hệ hotline 094 986 9898

 

 

Ưu điểm:

   

Lĩnh vực hoạt động:  MEDIA

Sản phẩm - dịch vụ:  CÁC GÓI DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG & QUẢNG CÁO

CÁC DỊCH VỤ KHÁC