Đăng nhập Đăng ký
banner Gói 9: Sản xuất TVC Quảng cáo/Film Doanh nghiệp
icon bizman media
BIZMAN MEDIA
icon bizman land
BIZMAN LAND
icon bizman investment
BIZMAN INVESTMENT
icon bizman construction
BIZMAN CONSTRUCTION
icon bizman finance
BIZMAN FINANCE

Gói 9: Sản xuất TVC Quảng cáo/Film Doanh nghiệp

Dịch vụ cụ thể:
Hạng mục  9.1 Gói video giới thiệu sản phẩm 9.2 Gói film sự kiện/ Film doanh nghiệp 9.3 Gói TVC/ Video Viral 9.4 Gói theo yêu cầu 
Cơ bản Nâng cao
Giá Liên hệ hotline 094 986 9898 Liên hệ hotline 094 986 9898 Liên hệ hotline 094 986 9898 Liên hệ hotline 094 986 9898 Bizman Media khảo sát yêu cầu doanh nghiệp về lên báo giá.
Thời gian hoàn thiện  15 - 30 ngày
Kịch bản  x x Theo yêu cầu Theo yêu cầu
MC/Diễn viên Theo kịch bản Theo kịch bản
Chất lượng hình ảnh  HD 4K
Âm nhạc bản quyền x x
Địa điểm quay Studio Studio
Thời lượng  <2 phút <2 phút
Số lần sửa 2 2

 

 

 

Ưu điểm:

  

Lĩnh vực hoạt động:  MEDIA

Sản phẩm - dịch vụ:  CÁC GÓI DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG & QUẢNG CÁO

CÁC DỊCH VỤ KHÁC