Đăng nhập Đăng ký
banner Gói 6: Quảng cáo trực tuyến
icon bizman media
BIZMAN MEDIA
icon bizman land
BIZMAN LAND
icon bizman investment
BIZMAN INVESTMENT
icon bizman construction
BIZMAN CONSTRUCTION
icon bizman finance
BIZMAN FINANCE

Gói 6: Quảng cáo trực tuyến

Dịch vụ cụ thể:
Các kênh quảng cáo Giá
Google Bizman sẽ khảo sát dựa trên yêu cầu doanh nghiệp và lên  báo giá
Google GND
Google Adwords
Google Shopping Ads
Youtube
True view
Face book 
Like Page
CTW( Click to web)
Engagement
Facebook View
Network khác ( Coccoc, Bing, Tiktok...)

 

Ưu điểm:

 

 

Lĩnh vực hoạt động:  MEDIA

Sản phẩm - dịch vụ:  CÁC GÓI DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG & QUẢNG CÁO

CÁC DỊCH VỤ KHÁC