Đăng nhập Đăng ký
banner Lập kế hoạch truyền thông tích hợp
icon bizman media
BIZMAN MEDIA
icon bizman land
BIZMAN LAND
icon bizman investment
BIZMAN INVESTMENT
icon bizman construction
BIZMAN CONSTRUCTION
icon bizman finance
BIZMAN FINANCE

Lập kế hoạch truyền thông tích hợp

Dịch vụ cụ thể:

Bizman Communnications cung cấp dịch vụ lập kế hoạch truyền thông tích hợp một cách bài bản, logic theo công thức “5M”

  • Thiết lập mục tiêu (Mission)

Trước khi bắt đầu một kế hoạch bạn nên xác định rõ các mục tiêu mà doanh nghiệp muốn nhắm đến: doanh nghiệp muốn tạo nhận thức cho khách hàng về nhãn hiệu, muốn thông tin về sự có mặt của sản phẩm mới trên thị truờng, muốn thuyết phục khách hàng của mình về thuộc tính đặc trung của sản phẩm hay muốn nhắc nhở khách hàng về sự thỏa mãn của họ trong quá khứ… Các mục tiêu này sẽ quyết định cách thức truyền thông và phong cách truyền tải thông điệp. 

  • Cân đôi Ngân sách (Money)

Ngân sách nhiều hay ít sẽ quyết định đến việc lựa chọn phuơng tiện truyền thông riêng biệt hay phối hợp các phuơng tiện để hình thành một chiến dịch quảng cáo nhất quán. Phuơng pháp phổ biến hiện nay là xác định ngân sách dựa trên tỷ lệ % theo doanh số. Tuy nhiên đối với những doanh nghiệp mới tham gia vào một thị truờng, ngân sách chi dựa trên các khoản chi cho việc thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ truyền thông cần đạt được.

  • Lựa chọn phương tiện quảng cáo (Media)

Việc chọn một hay vài phuơng tiện hợp lý cho phép doanh nghiệp đua thông tin đến đúng đối tuợng mà mình quan tâm. Thông điệp truyền thông có thể đuợc truyền tải qua nhiều phuơng tiện như: truyền sóng (radio, truyền hình), phuơng tiện in ấn: báo chí, tạp chí, ấn phẩm, quảng cáo ngoài trời (outdoor): panô, bảng điện, quảng cáo qua buu phẩm (direct mail), trang vàng niên giám, quảng cáo trên internet vv… Mỗi phuơng tiện đều có những uu điểm và nhuợc điểm riêng khi thể hiện các thông điệp. 

  • Tạo dựng thông điệp quảng cáo (Messages)

Chúng tôi hướng tới những thông điệp ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu; có tính độc đáo, giữ hình ảnh và phải nhắm đến khách hàng mục tiêu của sản phẩm.

Ưu điểm:

Lợi ích khi lập kế hoạch truyền thông tại Bizman Communications:

  • Kế hoạch giúp người quản lý chiến dịch có thể dự đoán được những khả năng có thể xảy ra trong từng giai đoạn, từng phần việc,… để đưa ra các giải pháp ứng phó thích hợp.

  • Kế hoạch truyền thông giúp làm giảm được sự chồng chéo và các hoạt động làm lãng phí nguồn lực khi thực hiện chiến dịch. Khi mục tiêu và các bước thực hiện đều rõ ràng thì người quản lý sẽ biết cần bao nhiêu nhân lực, vật lực và thời gian thực hiện phần việc đó.

  • Lập kế hoạch giúp bạn thiết lập được các tiêu chuẩn để kiểm tra đạt hiệu quả của chiến dịch.

Lĩnh vực hoạt động:  MEDIA

Sản phẩm - dịch vụ:  COMMUNICATIONS

CÁC DỊCH VỤ KHÁC