Đăng nhập Đăng ký
banner Gói 1: Tư vấn chiến lược, xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông
icon bizman media
BIZMAN MEDIA
icon bizman land
BIZMAN LAND
icon bizman investment
BIZMAN INVESTMENT
icon bizman construction
BIZMAN CONSTRUCTION
icon bizman finance
BIZMAN FINANCE

Gói 1: Tư vấn chiến lược, xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông

Dịch vụ cụ thể:

 

Dịch vụ 1.1 Gói tư vấn chiến lược 1.2 Gói xây dựng kế hoạch truyền thông 1.3 Gói triển khai kế hoạch truyền thông 1.4 Giám sát và đánh giá hiệu quả việc triển khai kế hoạch truyền thông
Tư vấn chiến lược sản phẩm/ dịch vụ Tư vấn chiến lược truyền thông thương hiệu doanh nghiệp
Mô tả Phù hợp những doanh nghiệp ra mắt sản phẩm mới, hoặc mở rộng thị phần với sản phẩm đã có. Phù hợp với doanh nghiệp chưa có chiến lược truyền thông – quảng cáo. Mong muốn tăng nhận diện và định vị thương hiệu trên thị trường Phù hợp với doanh nghiệp đã có chiến lược truyền thông – quảng cáo và cần xây dựng kế hoạch chi tiết trên các kênh Phù hợp với các doanh nghiệp đã có kế hoạch, định hướng truyền thông cụ thể. Bizman media với những chuyên gia sẽ triển khai kế hoạch đó trên các kênh tới đúng khách hàng mục tiêu và thành công. Bizman media giám sát việc thực hiện kế hoạch truyền thông nhằm đảm bảo đạt được mục đích của chiến dịch.
Nghiên cứu và phân tích thị trường x x x x x
Phân tích Swot x x x x x
Phân khúc thị trường/thị trường mục tiêu x x x x x
Chiến lược xây dựng thương hiệu x x x x x
Chiến lược phát triển sản phẩm x x x x x
Chiến lược định giá sản phẩm x x x x x
Chiến lược kênh phân phối x x x x x
Ý tưởng bộ nhận diện thương hiệu x x x x x
Ý tưởng thông điệp truyền thông  x x x x x
Câu chuyện truyền thông thương hiệu x x x x x
Xây dựng kế hoạch truyền thông     x x x
Triển khai kế hoạch truyền thông       x x
Giám sát và đánh giá hiệu quả chiến dịch truyền thông         x
Chi phí Liên hệ hotline 094 986 9898 Liên hệ hotline 094 986 9898 Liên hệ hotline 094 986 9898 Theo kế hoạch Liên hệ hotline 094 986 9898

 

 

Ưu điểm:
  •  

  •  

Lĩnh vực hoạt động:  MEDIA

Sản phẩm - dịch vụ:  CÁC GÓI DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG & QUẢNG CÁO

CÁC DỊCH VỤ KHÁC