Đăng nhập Đăng ký

Hệ thống màn hình LED nội thành

Bắt đầu từ cuối năm 2018 đến năm 2019 Bizman cho bắt tay lên kế hoạch đầu tư xây dựng hệ thống màn hình LED nội thành tập trung chủ yếu tại các đô thị thành phố lớn. Từ việc xin cấp phép, Bizman lựa chọn nhà cung cấp LED uy tín với các đối tác nước ngoài, thuê vị trí lắp đặt, nguồn nhân công…

Từ hơn 60% màn hình LED gắn các tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại có lưu lượng người tiếp cận trung bình 100.000 lượt/ngày,  Bizman hứa hẹn cung cấp cho quý khách hàng vị trí đẹp nhất giúp tiếp cận được khách hàng tiềm năng ở mức tối đa.

Mục đích: Tuyên truyền chính trị kết hợp quảng cáo thương mại.

Kinh phí đầu tư: Hơn 100 tỷ đồng.