VỊ TRÍ: XE ĐẨY HÀNH LÝ SÂN BAT TÂN SƠN NHẤT CẢNG HÀNG KHÔNG QT TÂN SƠN NHẤT

Thông số kỹ thuật

Nguồn gốc xe:   Xe nhập khẩu mới

Vị trí quảng cáo:   Theo tiêu chuẩn của xe đẩy.

Vị trí, kích thước quảng cáo (cm):      4 tấm

              - Giỏ trước xe:                     W 48 x H 10

              - Giỏ sau xe:                       W 48 x H 12

              - Thân xe mặt trước:            W 52 x H 32

              - Thân xe mặt sau:              W 52 x H 32

Hình thức quảng cáo:   Dán ảnh decal chất lượng cao.

Số lượng:   500 xe đẩy.

Thời hạn ký hợp đồng:   Từ 1 – 5 năm.

Thời gian hoàn thành:   15 - 20 ngày.

Chi phí bao gồm:   Chi phí đầu tư xe; chi phí xin phép quảng cáo; chi phí sản xuất, thi công và bảo hành.