Vị trí đang chờ quảng cáo

A. QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI TRÊN CÁC TRỤC QUỐC LỘ

I. ĐƯỜNG VÕ VĂN KIỆT – BẮC THĂNG LONG NỘI BÀI

1. VỊ TRÍ : 28A, CẠNH TRẠM THU PHÍ ĐƯỜNG VÕ VĂN KIỆT   (XEM CHI TIẾT)

2. VỊ TRÍ : 33A, GẦN NÚT GIAO ĐƯỜNG VÕ VĂN KIỆT VÀ QL2   (XEM CHI TIẾT)

II. QL 1A, ĐOẠN PHÁP VÂN – CẦU GIẼ

1. VỊ TRÍ : 3B, KM H2/190, QL1A, ĐOẠN PHÁP VÂN – CẦU GIẼ (MAY SÔNG HỒNG)   (XEM CHI TIẾT)

2. VỊ TRÍ: 5B, KM H6/190, QL1A, ĐOẠN PHÁP VÂN – CẦU GIẼ (DƯỢC HOA LINH)   (XEM CHI TIẾT)

3. VỊ TRÍ: 6B, KM H8/190, QL1A, ĐOẠN PHÁP VÂN – CẦU GIẼ (MỜI QC)   (XEM CHI TIẾT)

4. VỊ TRÍ: 7B, KM H0/191, QL1A, ĐOẠN PHÁP VÂN – CẦU GIẼ (MỜI QUẢNG CÁO)   (XEM CHI TIẾT)

5. VỊ TRÍ: 8B, KM H4/191, QL1A, ĐOẠN PHÁP VÂN – CẦU GIẼ (MỜI QUẢNG CÁO)   (XEM CHI TIẾT)

6. VỊ TRÍ: 9B, KM H7/191, QL1A, ĐOẠN PHÁP VÂN – CẦU GIẼ (DẠ HƯƠNG)   (XEM CHI TIẾT)

7. VỊ TRÍ: 29B, KM H2/197, QL1A, ĐOẠN PHÁP VÂN – CẦU GIẼ (MỜI QUẢNG CÁO)   (XEM CHI TIẾT)

8. VỊ TRÍ: 30B, KM H5/197, QL1A, ĐOẠN PHÁP VÂN – CẦU GIẼ (MỜI QUẢNG CÁO)   (XEM CHI TIẾT)

9. VỊ TRÍ: 61B, KM H8/206+70M, QL1A, ĐOẠN PHÁP VÂN – CẦU GIẼ (GIỐNG CÂY TRỒNG TB)   (XEM CHI TIẾT)

10. VỊ TRÍ: 72B – KM H3/209, QL1A, ĐOẠN PHÁP VÂN – CẦU GIẼ (MỜI QUẢNG CÁO)   (XEM CHI TIẾT)

11. VỊ TRÍ: 3A, KM H9/188+75, QL1A, ĐOẠN PHÁP VÂN – CẦU GIẼ  (MỜI QUẢNG CÁO)   (XEM CHI TIẾT)

12. VỊ TRÍ 46B – KM H0/202, QL1A, ĐOẠN PHÁP VÂN – CẦU GIẼ (Lương Hà)   (XEM CHI TIẾT)

13. VỊ TRÍ 48A – KM H1/202, QL1A, ĐOẠN PHÁP VÂN – CẦU GIẼ (May nhà bè)   (XEM CHI TIẾT)

14. VỊ TRÍ 72A, KM H7/209+20M, QL1A, ĐOẠN PHÁP VÂN – CẦU GIẼ (Sắc ngọc Khang)   (XEM CHI TIẾT)

III. QL5, HÀ NỘI – HẢI PHÒNG

1. VỊ TRÍ: KM H5/39+95M,  QL5, ĐOẠN HÀ NỘI – HẢI DƯƠNG (EximBank)   (XEM CHI TIẾT)

IV. QL1A, ĐOẠN HÀ NỘI – LẠNG SƠN

1. VỊ TRÍ 20A – KM H2/149, QL1A, ĐOẠN HÀ NỘI – BẮC NINH (MỜI QUẢNG CÁO)   (XEM CHI TIẾT)

2. VỊ TRÍ 26B –KM H4/141, ĐOẠN HÀ NỘI – BẮC NINH (MỜI QUẢNG CÁO)   (XEM CHI TIẾT)

3. VỊ TRÍ 39B – KM H0/145, ĐOẠN HÀ NỘI – BẮC NINH (VietinBank)   (XEM CHI TIẾT)

4. VỊ TRÍ 50B – KM H7/148, ĐOẠN HÀ NỘI – BẮC NINH (MỜI QUẢNG CÁO)   (XEM CHI TIẾT)

5. VỊ TRÍ : 51B – KM H0/149, ĐOẠN HÀ NỘI – BẮC NINH (MỜI QUẢNG CÁO)   (XEM CHI TIẾT)

V. QL2, ĐOẠN CẦU VIỆT TRÌ

1. VỊ TRÍ 1: QL2, ĐOẠN ĐẦU CẦU VIỆT TRÌ MỚI, TỈNH PHÚ THỌ   (XEM CHI TIẾT)

2. VỊ TRÍ 2: ĐOẠN ĐẦU CẦU VIỆT TRÌ MỚI, TỈNH PHÚ THỌ   (XEM CHI TIẾT)

3. VỊ TRÍ 3: ĐOẠN ĐẦU CẦU VIỆT TRÌ MỚI, TỈNH PHÚ THỌ   (XEM CHI TIẾT)

VI. QL21, ĐOẠN NAM ĐỊNH - PHỦ LÝ

1. VỊ TRÍ: KM 89+770, QL21, ĐOẠN NAM ĐỊNH – PHỦ LÝ (MỜI QUẢNG CÁO)   (XEM CHI TIẾT)

2. VỊ TRÍ : KM 90, QL21, ĐOẠN NAM ĐỊNH – PHỦ LÝ (MỜI QUẢNG CÁO)   (XEM CHI TIẾT)

3. VỊ TRÍ : KM 90+430, QL21, ĐOẠN NAM ĐỊNH – PHỦ LÝ (MỜI QUẢNG CÁO)   (XEM CHI TIẾT)

VII. QL10, ĐOẠN NAM ĐỊNH - THÁI BÌNH

1. VỊ TRÍ : ĐẦU CẦU TÂN ĐỆ, QL10, ĐOẠN NAM ĐỊNH – THÁI BÌNH (MỜI QUẢNG CÁO)   (XEM CHI TIẾT)

2. VỊ TRÍ : KM H1/106, QL10, ĐOẠN NAM ĐỊNH – THÁI BÌNH (MỜI QUẢNG CÁO)   (XEM CHI TIẾT)

VIII. QL1A, ĐOẠN THANH HÓA – NGHỆ AN

1. VỊ TRÍ: Km H6/419, QL1A, ĐOẠN DIỄN CHÂU, TỈNH NGHỆ AN   (XEM CHI TIẾT)

2. VỊ TRÍ Km H8/419 + 180, QL1A ĐOẠN DIỄN CHÂU, TỈNH NGHỆ AN   (XEM CHI TIẾT)

3. VỊ TRÍ Km H8/419, QL1A, ĐOẠN DIỄN CHÂU, TỈNH NGHỆ AN   (XEM CHI TIẾT)

IX. QL1A, ĐOẠN ĐÀ NẴNG - TAM KỲ

1. VỊ TRÍ: KM H6/960+60, QL1A ĐOẠN QUẢNG NAM   (XEM CHI TIẾT)

2. VỊ TRÍ: KM H6/960+70, QL1A ĐOẠN QUẢNG NAM   (XEM CHI TIẾT)

3. VỊ TRÍ: KM H8/960+95, QL1A ĐOẠN QUẢNG NAM   (XEM CHI TIẾT)

4. VỊ TRÍ: KM H8/960+95, QL1A ĐOẠN QUẢNG NAM   (XEM CHI TIẾT)

X. XA LỘ HÀ NỘI, QL1A ĐOẠN BẾN LỨC, LONG AN

1. VỊ TRÍ: NÚT GIAO CÁT LÁI,  XA LỘ HÀ NỘI (MAY NHÀ BÈ)   (XEM CHI TIẾT)

XI. CAO TỐC TP. HỒ CHÍ MINH - LONG THÀNH – DẦU GIÂY

1. VỊ TRÍ: KM 21 + 850, ĐOẠN CAO TỐC TỪ CẦU LONG THÀNH TỚI NÚT GIAO QL51   (XEM CHI TIẾT)

2. VỊ TRÍ: KM 21 + 620 ĐOẠN CAO TỐC TỪ CẦU LONG THÀNH TỚI NÚT GIAO QL51   (XEM CHI TIẾT)

3. VỊ TRÍ: KM 21 + 400 ĐOẠN CAO TỐC TỪ CẦU LONG THÀNH TỚI NÚT GIAO QL51   (XEM CHI TIẾT)

XII. QL51,  ĐOẠN LONG THÀNH ĐI VŨNG TÀU

1. VỊ TRÍ: KM H1/28, QL51, ĐOẠN TRẠM THU PHÍ LONG THÀNH   (XEM CHI TIẾT)

2. VỊ TRÍ: KM H3/28+50, QL51, ĐOẠN TRẠM THU PHÍ LONG THÀNH   (XEM CHI TIẾT)

3. VỊ TRÍ: KM H3/28+80, QL51, TRẠM THU PHÍ LONG THÀNH   (XEM CHI TIẾT)

XIII. CAO TỐC SÀI GÒN - TRUNG LƯƠNG

1. VỊ TRÍ 1: KM 28, CÂY XĂNG, CAO TỐC SÀI GÒN - TRUNG LƯƠNG   (XEM CHI TIẾT)

2. VỊ TRÍ 2: KM 28, CÂY XĂNG, CAO TỐC SÀI GÒN - TRUNG LƯƠNG   (XEM CHI TIẾT)

3. VỊ TRÍ 3: KM 28, CÂY XĂNG, CAO TỐC SÀI GÒN - TRUNG LƯƠNG   (XEM CHI TIẾT)

XIV. QL1A, ĐOẠN TP. CẦN THƠ

1. VỊ TRÍ CCT54: QL 1A, ĐOẠN TP. CẦN THƠ   (XEM CHI TIẾT)

2. VỊ TRÍ CCT59: QL 1A, ĐOẠN TP. CẦN THƠ   (XEM CHI TIẾT)

3. VỊ TRÍ CCT47: QL 1A, ĐOẠN TP. CẦN THƠ   (XEM CHI TIẾT)

B. QUẢNG CÁO TẠI CÁC CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ

I. CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI

1. VỊ TRÍ: MÁI CHE LÀN ĐÓN XE, SẢNH E (LÀN 1)   (XEM CHI TIẾT)

2. VỊ TRÍ: MÁI CHE LÀN ĐÓN XE, SẢNH E (LÀN 2)   (XEM CHI TIẾT)

3. VỊ TRÍ: IP-05, KHU VỰC CÔNG CỘNG, SẢNH A, NHÀ GA T1   (XEM CHI TIẾT)

4. VỊ TRÍ: IP-07, KHU VỰC CÔNG CỘNG, SẢNH B, NHÀ GA T1   (XEM CHI TIẾT)

5. VỊ TRÍ: IP-08, KHU VỰC CÔNG CỘNG, SẢNH B, NHÀ GA T1   (XEM CHI TIẾT)

6. VỊ TRÍ: IP-09, KHU VỰC CÔNG CỘNG, SẢNH B, NHÀ GA T1   (XEM CHI TIẾT)

7. VỊ TRÍ: IP-15, PHÍA TRÊN CỬA RA TRUNG TÂM THANG BỘ, NHÀ GA T1   (XEM CHI TIẾT)

8. VỊ TRÍ: IP-16, PHÍA TRÊN CỬA RA TRUNG TÂM THANG BỘ VÀ THANG CUỐN, NHÀ GA T1   (XEM CHI TIẾT)

9. VỊ TRÍ: IP-107, TRÊN NÓC QUẦY CHECK-IN, SẢNH A, NHÀ GA T1   (XEM CHI TIẾT)

10. VỊ TRÍ: IA-17, KHU VỰC CHỜ LẤY HÀNH LÝ GA ĐẾN, SẢNH B, NHÀ GA T1   (XEM CHI TIẾT)

11. VỊ TRÍ: IA-24, KHU VỰC CHỜ LẤY HÀNH LÝ GA ĐẾN, SẢNH A, NHÀ GA T1   (XEM CHI TIẾT)

12. VỊ TRÍ: DA-18, KHU VỰC CHỜ LẤY HÀNH LÝ GA ĐẾN, SẢNH B, NHÀ GA T1   (XEM CHI TIẾT)

13. VỊ TRÍ: DA-19, KHU VỰC CHỜ LẤY HÀNH LÝ GA ĐẾN, SẢNH A, NHÀ GA T1   (XEM CHI TIẾT)

14. VỊ TRÍ: HỘP ĐÈN TRÒN D600, TREO MÁI CHE LÀN ĐÓN XE, SẢNH A, B VÀ E   (XEM CHI TIẾT)

15. VỊ TRÍ:  XE ĐẨY HÀNH LÝ NHÀ GA T1   (XEM CHI TIẾT)

II. CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ CÁT BI –TP.HẢI PHÒNG

1. VỊ TRÍ: OP – 01, ĐẦU ĐƯỜNG DẪN VÀO NHÀ GA CÁT BI (MỜI QUẢNG CÁO)   (XEM CHI TIẾT)

2. VỊ TRÍ: OP – 02, ĐẦU ĐƯỜNG DẪN VÀO NHÀ GA CÁT BI (MỜI QUẢNG CÁO)   (XEM CHI TIẾT)

3. VỊ TRÍ: OP – 03,TRƯỚC CỬA NHÀ GA CÁT BI (MỜI QUẢNG CÁO)   (XEM CHI TIẾT)

4. VỊ TRÍ: OP – 04,TRƯỚC CỬA NHÀ GA CÁT BI (MỜI QUẢNG CÁO)   (XEM CHI TIẾT)

5. VỊ TRÍ: OP – 05,TRƯỚC CỬA NHÀ GA CÁT BI (MỜI QUẢNG CÁO)   (XEM CHI TIẾT)

6. VỊ TRÍ: OP – 06,TRƯỚC CỬA NHÀ GA CÁT BI (MỜI QUẢNG CÁO)   (XEM CHI TIẾT)

7. VỊ TRÍ: OP – 07,TRƯỚC CỬA NHÀ GA CÁT BI (MỜI QUẢNG CÁO)   (XEM CHI TIẾT)

8. VỊ TRÍ: OP – 08,TRƯỚC CỬA NHÀ GA CÁT BI (MỜI QUẢNG CÁO)   (XEM CHI TIẾT)

9. VỊ TRÍ: OP – 09, BÊN PHẢI NHÀ GA, ĐƯỜNG DẪN RA CỦA GA ĐI (MỜI QUẢNG CÁO)   (XEM CHI TIẾT)

10. VỊ TRÍ: OP – 10, BÊN TRÁI  NHÀ GA, ĐUỜNG DẪN LÊN GA ĐI (MỜI QUẢNG CÁO)   (XEM CHI TIẾT)

11. VỊ TRÍ: 8 HỘP ĐÈN TRÊN DẢI PHÂN CÁCH   (XEM CHI TIẾT)

12. VỊ TRÍ: OCL – 01 ĐẾN OCL-54, TREO TRÊN CỘT ĐÈN CHIẾU SÁNG   (XEM CHI TIẾT)

13. VỊ TRÍ: IP-01 ĐẾN IP – 16, VÀ TỪ IP-26 ĐẾN IP-32 ỐP TRỤ CỘT TRƯỚC CỬA GA ĐẾN, TẦNG 1   (XEM CHI TIẾT)

14. VỊ TRÍ: DA-01, ỐP TƯỜNG PHÍA TRONG GA ĐẾN NỘI ĐỊA, TẦNG 1   (XEM CHI TIẾT)

15. VỊ TRÍ: DA-02, ỐP TƯỜNG PHÍA TRONG GA ĐẾN NỘI ĐỊA, TẦNG 1   (XEM CHI TIẾT)

16. VỊ TRÍ: IA-01, ỐP TƯỜNG PHÍA TRONG GA ĐẾN QUỐC TẾ, TẦNG 1   (XEM CHI TIẾT)

17. VỊ TRÍ: IA-02, ỐP TƯỜNG PHÍA TRONG GA ĐẾN QUỐC TẾ, TẦNG 1   (XEM CHI TIẾT)

18. VỊ TRÍ: IP-34, 36, 38, 39, 41, 44, 45 PHÍA TRÊN QUẦY CHECK-IN, TẦNG 2   (XEM CHI TIẾT)

19. VỊ TRÍ: IP-47 ỐP HÔNG TƯỜNG BÊN PHẢI QUẦY CHECK-IN, TẦNG 2   (XEM CHI TIẾT)

20. VỊ TRÍ: IP-48, ỐP HÔNG TƯỜNG BÊN TRÁI QUẦY CHECK-IN, TẦNG 2   (XEM CHI TIẾT)

21. VỊ TRÍ: IP-49, IP-50, IP-51, IP-52, ỐP CỘT TRƯỚC CỬA SẢNH VÀO KHU VỰC CHECK-IN, TẦNG 2   (XEM CHI TIẾT)

22. VỊ TRÍ: XE ĐẨY HÀNH LÝ, CẢNG HKQT CÁT BI   (XEM CHI TIẾT)

III. CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT

1. VỊ TRÍ: HỘP ĐÈN TRÒN D600, TREO TRÊN TRẦN LÀN ĐÓN TAXI   (XEM CHI TIẾT)

2. VỊ TRÍ:  XE ĐẨY HÀNH LÝ   (XEM CHI TIẾT)

C. QUẢNG CÁO TẠI CÁC THÀNH PHỐ LỚN

I. QUẢNG CÁO TẠI TP HÀ NỘI

1. VỊ TRÍ MẶT TIỀN TOÀN NHÀ SỐ 5 HÀNG KHAY, BỜ HỒ HOÀN KIẾM TP. HÀ NỘI   (XEM CHI TIẾT)

2. QUẢNG CÁO TRÊN XE BUÝT BẢO YẾN KHU VỰC NỘI THÀNH –VÀNH ĐAI, TP. HÀ NỘI   (XEM CHI TIẾT)

Không có sản phẩm trong danh mục này.