Đăng nhập Đăng ký
banner BIG DATA
icon bizman media
BIZMAN MEDIA
icon bizman land
BIZMAN LAND
icon bizman investment
BIZMAN INVESTMENT
icon bizman construction
BIZMAN CONSTRUCTION
icon bizman finance
BIZMAN FINANCE

BIG DATA

BIG DATA
Giới thiệu:

Cơ hội từ Big Data là rất lớn và sẽ phụ thuộc phần lớn vào tầm nhìn và sự lãnh đạo của các nhà lãnh đạo cao cấp của doanh nghiệp. Doanh nghiệp nào tận dụng được những lợi thế từ Big Data sẽ hoàn toàn có cơ hội trở thành kẻ thống lĩnh thị trường trong tương lai.

Dịch vụ cụ thể:

 Sử dụng các công nghệ dữ liệu và phương pháp phân tích dữ liệu lớn, Bizman Media giúp đỡ doanh nghiệp khám phá các mẫu ẩn như cách các nhóm khách hàng khác nhau tương tác và cách điều này dẫn đến các quyết định mua hàng. Những tiến bộ trong công nghệ như tính toán trong bộ nhớ và sự gia tăng của các nền tảng của Bizman Media cùng hệ sinh thái là những cơ hội để khai thác các tập dữ liệu lớn. Những nền tảng dữ liệu lớn này tạo điều kiện cho việc nhập dữ liệu nhanh theo cách hiệu quả về chi phí và cho phép phân tích dữ liệu trong thời gian thực.

Phân tích Big Data là một hành trình giúp các tổ chức giải quyết các vấn đề kinh doanh chính bằng cách chuyển đổi dữ liệu thành thông tin chi tiết để đưa ra những quyết định kinh doanh tốt nhất. Khi các công ty cố gắng tận dụng những lợi ích mà Big Data đem lại, họ hoàn toàn có thể chủ động trước các thay đổi của thị trường. Để làm được điều này, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cần trả lời được những câu hỏi:

Ưu điểm:
  • Nâng cao trải nghiệm của khách hàng, cải thiện tỷ lệ mua hàng và tăng tỷ lệ gắn bó của khách hàng.
  • Nâng cao năng suất cũng như hiệu suất công việc của doanh nghiệp
  • Giúp các doanh nghiệp xác định các hành động đáng ngờ gây nguy hại và giúp giảm thiểu rủi ro.

Lĩnh vực hoạt động:  MEDIA

Sản phẩm - dịch vụ:  DIGITAL