KÍCH THƯỚC, MẶT BẢNG QUẢNG CÁO 16m x 8m x 2 mặt = 256m2 ĐỘ CAO Độ cao từ mặt đấy lênh đỉ..

Vị trí đặt: Km H8/419, phía bên trái đường hướng từ  Nghệ An đi Thanh Hóa thuộc địa phận xã Diễ..

•Vị trí đặt: Điểm KM H6/419, phía bên trái đường hướng từ  Nghệ An đi Thanh Hóa thuộc địa phận ..

•Vị trí đặt: Điểm KM H8/419 + 180, phía bên trái đường hướng từ  Nghệ An đi Thanh Hóa thuộc địa..

Vị trí đặt: Km H4/437+40, phía bên trái đường hướng từ Thanh Hóa đi Nghệ An thuộc địa phận xã Nghi Y..

Hiển thị 1 đến 5 trong 5 (1 Trang)