KÍCH THƯỚC, MẶT BẢNG QUẢNG CÁO 16m x 8m x 2 mặt = 256m2 ĐỘ CAO Độ cao từ mặt đấy lênh đỉ..

KÍCH THƯỚC, MẶT BẢNG QUẢNG CÁO 13m x 6m x 2 mặt = 156m2 ĐỘ CAO Độ cao từ mặt đấy lênh đỉ..

Vị trí đặt bảng: Tại nút giao Cát Lái, phía bên phải đường, hướng từ Cầu Sài Gòn đi Bình Dương, thuộ..

Hiển thị 1 đến 3 trong 3 (1 Trang)