KÍCH THƯỚC, MẶT BẢNG QUẢNG CÁO 15m x 8m x 2 mặt = 240m2 ĐỘ CAO Độ cao từ mặt đấy lênh đỉ..

Vị trí đặt: Điểm 43A. Km H9/200 + 45m. Phía bên phải hướng từ Hà Nội đi Phủ Lý. Thuộc xã Tô Hiệu - T..

Vị trí đặt: Điểm 46B. Km H0/202 + 55m. Phía bên trái hướng từ Hà Nội đi Hà Nam, thuộc địa phận T..

Vị trí đặt: Điểm 48A. Km H1/202. Phía bên phải hướng từ Hà Nội đi Phủ Lý, thuộc xã Văn Tự - huyện Th..

Vị trí đặt: Điểm 72A. Km H7/209+20m. Phía bên phải hướng từ Hà Nội đi Phủ lý. Thuộc xã Phúc Tiến - P..

THÔNG SỐ KỸ THUẬT KÍCH THƯỚC, MẶT BẢNG QUẢNG CÁO 15m x 8m x 2 mặt = 240m2 ĐỘ CAO ..

KÍCH THƯỚC, MẶT BẢNG QUẢNG CÁO 15m x 8m x 2 mặt = 240m2 ĐỘ CAO Độ cao từ mặt đấy lênh đỉ..

Vị trí đặt: Điểm 3B –km H2/190, phía bên trái đường hướng từ Hà Nội đi Phủ lý, thuộc xã Văn Bình..

•Vị trí đặt: Điểm 48B. Km H4/202. Phía bên trái đường hướng từ Hà Nội đi Hà Nam, thuộc địa phận Tp. ..

•Vị trí đặt: Điểm 6B –H8/190, phía bên trái đường hướng từ Hà Nội đi Phủ lý, thuộc xã Văn Bình -..

Vị trí đặt: Điểm 30B-H5/197, phía bên trái đường hướng từ Hà Nội đi Hà Nam, thuộc địa phận Tp. Hà Nộ..

Vị trí đặt: Điểm 37A, Km H4/199 + 60m. Phía bên phải hướng từ Hà Nội đi Phủ Lý, thuộc xã Tô Hiệu - h..

Vị trí đặt bảng: Điểm 3A –H9/188+75, phía bên Phải đường hướng từ Hà Nội đi Hà Nam, thuộc địa phận T..

Vị trí đặt: Điểm 46A –H5/201 + 45m, Phía bên phải đường hướng từ Hà Nội đi Phủ lý, thuộc xã Tô Hiệu ..

Vị trí đặt: Điểm 49A - H3/202, phía bên phải đường hướng từ Hà Nội đi Hà Nam, thuộc địa phận Tp. Hà ..

Vị trí đặt: Điểm 5B –km H6/190, phía bên trái đường hướng từ Hà Nội đi Phủ lý, thuộc xã Văn Bình..

Vị trí đặt: Điểm 61B –H8/206+70m, phía bên trái đường hướng từ Hà Nội đi Phủ lý. Thuộc xã Nam Phong ..

Vị trí đặt: Điểm 63B –H1/206+55m, phía bên trái đường hướng từ Hà Nội đi Hà Nam, thuộc địa phận Tp. ..

Vị trí đặt: Điểm 72B –km H3/209, phía bên trái đường hướng từ Hà Nội đi Hà Nam, thuộc địa phận Tp. H..

Vị trí đặt: Điểm 73A – km H9/209+20m, phía bên phải đường hướng từ Hà Nội đi Hà Nam, thuộc địa phận ..

Vị trí đặt: Điểm 9B –km H7/191, phía bên trái đường hướng từ Hà Nội đi Phủ lý, thuộc xã Văn Bình - h..

Vị trí: Tại Km H7/211 + 75m, phía bên phải hướng từ Hà Nội đi Ninh Bình thuộc địa phận xã Đại Xuyên,..

Vị trí đặt: Điểm 67B – km H0/208, phía bên trái đường hướng từ Hà Nội đi Hà Nam, thuộc địa phận Tp. ..

Hiển thị 1 đến 23 trong 23 (1 Trang)