•Vị trí đặt: đặt Km H6/960+60, phía bên trái đường hướng từ  tp. Đà Năng Đi Tam Kỳ thuộc địa ph..

•Vị trí đặt: đặt Km H8/960+95, phía bên phải đường hướng từ Tp. Đà Năng Đi Tam Kỳ thuộc địa phận xã ..

Vị trí đặt: Km H6/960+70, phía bên phải đường hướng từ  tp. Đà Năng đi Tam Kỳ thuộc địa phận xã..

Vị trí đặt: Km H8/960+95, phía bên trái đường hướng từ  tp. Đà Năng đi Tam Kỳ thuộc địa ph..

Hiển thị 1 đến 4 trong 4 (1 Trang)