Công ty cổ phần truyền thông Bizman (Bizman Media)

Thông tin công ty

Tên công ty: Công ty cổ phần truyền thông Bizman

Email: InfoMedia@bizman.com.vn

Tel: 024 – 3938 2071/2

Website: www.bizman.com.vn

Địa chỉ: Số 558 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội